suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Lähetettyjen työntekijöiden neuvontapalvelu

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittuva ja kyseisessä valtiossa toimintaa harjoittava työnantaja lähettää työsuhteen aikana rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen.

Lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin (96/71/EY) mukaan jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa on oltava lähetettyjen työntekijöiden yhteysviranomainen. Suomessa yhteysviranomaisena toimii Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa yleisluonteista neuvontaa Suomessa sovellettavasta lainsäädännöstä ja ohjaa tarvittaessa ottamaan yhteyttä oikeaan viranomaiseen. Työntekijöiden lähettämiseen liittyvää neuvontaa annetaan työntekijöitä Suomeen lähettäville yrityksille, Suomessa vastaanottaville yrityksille sekä lähetetyille työntekijöille. Neuvontapalvelua saa sähköpostitse. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen postedworkersfin@avi.fi.

Toimi näin

Lähetä lähetettyihin työntekijöihin liittyvät kysymyksesi sähköpostiosoitteeseen postedworkersfin@avi.fi.

Voit perehtyä lähetettyjä työntekijöitä koskevaan lainsäädäntöön myös Tyosuojelu.fi-verkkopalvelussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen neuvonta käsittää yleistiedon antamisen työntekijöiden lähettämiseen liittyvästä Suomen lainsäädännöstä. Tarvittaessa kysyjä ohjataan kääntymään toimivaltaisen viranomaisen puoleen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 30.9.2021