suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Laboratorion hyväksyntä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Ruokaviraston hyväksynnän tarvitsee laboratorio, joka tutkii

  1. elintarvikelain, terveydensuojelulain, rehulain, sivutuotelain tai lannoitevalmistelain nojalla otettuja viranomaisnäytteitä
  2. elintarvike-, rehu-, sivutuote- tai lannoitevalmistealan toimijan lakisääteisiä omavalvontanäytteitä
  3. näytteitä vastustettavien eläintautien varalta tai, jos laboratoriossa käsitellään eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia tieteellisen tutkimuksen yhteydessä.

Em. näytteitä voivat olla esimerkiksi elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan yhteydessä otettavat vesi- ja elintarvikenäytteet (ympäristöterveydenhuolto) sekä rehu- ja lannoitevalmistevalvonnan yhteydessä otettavat näytteet. Tutkittavia näytemateriaaleja ovat mm. elintarvikkeet ja niiden raaka-aineet, elintarvikkeiden tuotantoympäristö, talousvesi, uimavesi, uima-allasvesi, rakennusmateriaalit, sisäilma, rehut ja rehujen raaka-aineet, eläinperäiset sivutuotteet kuten komposti, liete ja teurasjäte, erilaiset lannoitevalmisteet sekä eläimistä tai niiden tuotantoympäristöstä otetut näytteet.

Toimi näin

Laboratorio voi hakea hyväksyntää Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Lomake toimitetaan Ruokaviraston kirjaamoon sähköpostitse, postitse tai paikan päälle.

Kenelle ja millä ehdoin

Hyväksyttävällä laboratoriolla on oltava kirjallinen laatujärjestelmä ja sen on oltava teknisesti pätevä. Laboratorion tulee pystyä tuottamaan luotettavia tuloksia. Laboratorion henkilökunnalla on oltava tehtävän edellyttämä koulutus ja pätevyys. Viranomaistutkimuksia tekevältä laboratoriolta edellytetään muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta akkreditointia standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimuksiin nähden. Omavalvontalaboratorion pätevyys tulee arvioida 3 vuoden välein em. standardin vaatimuksiin nähden. Arvioinnin ja akkreditoinnin suorittaa Suomessa FINAS-akkreditointipalvelu.

Jos laboratorio alihankkii säännöllisesti hyväksyntää vaativia viranomaistutkimuksia ulkomailta, alihankintalaboratorion tulee pääsääntöisesti olla ko. jäsenmaan ja Ruokaviraston hyväksymä.

Palvelu on maksullinen.

Laboratorion hyväksymisestä peritään maksu hakemuksen vireille tullessa voimassa olevan maa- ja metsätalousministeriön Ruokaviraston maksullisista suoritteista antaman asetuksen mukaan.


Käsittelyaika

Hyväksymispäätös annetaan 2-5 kk:n kuluessa hakemuksen saapumisesta tai jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on toimittanut tarvittavat asiakirjat Ruokavirastoon. Käsittelyajat eri hyväksyntöjä koskeville hakemuksille: - elintarvikelain tai eläintautilain mukaiset hyväksynnät 2 kk - rehulain, lannoitevalmistelain tai sivutuotelain mukaiset hyväksynnät 3 kk - terveydensuojelulain mukaiset hyväksynnät 5 kk

Voimassaoloaika

Hyväksymispäätös on voimassa toistaiseksi. Joissakin poikkeustapauksissa, jos hyväksymisvaatimukset eivät esimerkiksi täyty, voidaan päätös antaa määräaikaisena.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 3.2.2020