suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Perusturvakuntayhtymä Akseli

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Terapiaa voidaan myöntää lääkinnällisenä kuntoutuksena pitkäaikaisissa ja pysyvissä sairauksissa. Myöntämisen edellytyksenä on lääkärin toteama sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joista on oleellista haittaa toimintakyvylle ja joissa todetaan kuntoutuksen tarve. Kohderyhmän vajaakuntoisuus on pitkäaikaista tai pysyvää sekä itsenäinen ja omatoiminen selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa on heikentynyt. Tarpeen määrittely perustuu julkisen sektorin laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Päätös on yksilöllinen ja siinä huomioidaan kuntoutujan kokonaistilanne. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin ei ole subjektiivista oikeutta. Terapiassa on keskeistä kuntoutujan aktiivinen rooli, vireystaso ja motivaatio. Kuntoutujan on kyettävä osallistumaan terapiatilanteeseen aktiivisena toimijana sekä vastaanottamaan ja noudattamaan toimintaohjeita. Lääkinnällisenä kuntoutuksena terapiaa myönnetään silloin, kun siitä arvioidaan olevan merkittävää hyötyä kuntoutujan toimintakyvyn edistymiseksi tai säilymiseksi. Yksilöllisesti hankittavat apuvälineet ovat myös lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita.

Kenelle ja millä ehdoin

Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan myöntää lääkärin todettua kuntoutustarve (sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, josta on oleellista haittaa toimintakyvylle).

Palvelu on maksullinen.

Aikuisille käyntimaksu on 11,40 €, alle 18-vuotiaille palvelu on maksutonta.

Tausta ja lainsäädäntö

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta, joka on osa sairaanhoitoa. Lääkinnällinen kuntoutus voi olla neuvontaa, tutkimuksia, työ- tai toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät kuntien lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPerusturvakuntayhtymä Akseli
Palvelusta vastaaPerusturvakuntayhtymä Akseli
Alue Masku, Mynämäki, Nousiainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Perusturvakuntayhtymä Akseli
Päivitetty: 1.12.2021