suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

  • Palvelu
  • Lempäälä
  • Julkinen palvelu

Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan terapia- sekä apuvälinepalveluita, joilla edistetään ja tuetaan asiakkaan toimintakykyä. Lääkinnällisen kuntoutuspyynnön pohjana tulee olla lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma, joka sisältää mahdollisen apuvälinetarpeen.

Toimi näin

Lue lisää Lempäälän kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluita saadakseen tarvitaan erikoissairaanhoidon tai terveyskeskuslääkärin sekä kuntoutustyöryhmän arvioima kuntoutustarve.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, toiminta- ja työkyvyn arviointi, kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutkimus, työ- tai toimintakykyä parantava hoito, apuvälineet, sopeutumisvalmennus sekä kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada sosiaali- ja terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät hyvinvointialueiden lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Palvelun toteuttaa

Lempäälän kunta

Palvelusta vastaa

Lempäälän kunta
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 24.10.2022