suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lapinlahden kunta

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

  • Palvelu
  • Lapinlahti
  • Julkinen palvelu

Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluu henkilö, jolla on pysyvä vamma tai haitta, joka olennaisesti vaikeuttaa hänen selviytymistään työstä ja/tai päivittäisistä toiminnoista.

Kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon kuuluva lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnällinen kuntoutus sisältää neuvontaa, tutkimuksia, toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta ja/tai kuntoutusohjausta. Vajaakuntoisen henkilön fyysistä ja/tai psyykkistä työ- ja toimintakykyä pyritään parantamaan ja ylläpitämään, tavoitteena itsenäinen suoriutuminen ja aktiivinen elämä.

Kuntoutustyöryhmä vastaa omalta osaltaan lääkinnällisestä kuntoutuksesta, apuvälinehankinnoista ja vaikeavammaisten apuvälineistä sekä valitsee veteraanit laitoskuntoutusjaksoille ja avokuntoutukseen.

Toimi näin

Kuntoutustyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Kuntoutushoidon hoitopäivämaksu laitoshoidossa. Maksu koskee vain lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetussa asetuksessa tarkoitettua vammaista henkilöä ja kehitysvammaisten erityishuoltona annettua kuntoutushoitoa.

Tausta ja lainsäädäntö

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta, joka on osa sairaanhoitoa. Lääkinnällinen kuntoutus voi olla neuvontaa, tutkimuksia, työ- tai toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät kuntien lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapinlahden kunta
Palvelusta vastaaLapinlahden kunta
Alue Lapinlahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lapinlahden kunta
Päivitetty: 1.12.2021