suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lisäksi sillä voidaan edistää ja tukea elämäntilanteen hallintaa ja itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toiminnoista. Siihen kuuluvat tutkimuksen pohjalta erilaiset terapiat, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus, laitoskuntoutus ja apuvälinepalvelut.

Toimi näin

Kuntoutustyöryhmä päättää kuntoutuspalveluiden myöntämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluiden kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden vajaakuntoisuus on pitkäaikaista tai pysyvää.

Kuntoutus edellyttää kuntoutussuunnitelman, jossa on määritelty kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja menetelmät. Sen laatii asiakasta hoitava julkisen terveydenhuollon lääkäri yhdessä asiakkaan ja muiden kuntoutukseen osallistuvien tahojen kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvat kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, toiminta- ja työkyvyn arviointi, kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutustutkimus, työ- tai toimintakykyä parantava hoito, apuvälineet, sopeutumisvalmennus sekä kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät hyvinvointialueiden lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Palvelusta vastaa

Jämsän kaupunki
Tekstistä vastaa: Jämsän kaupunki
Päivitetty: 24.10.2022