suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lääkinnällisellä kuntoutuksella pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä tukemaan hänen elämäntilanteensa hallintaa ja hänen itsenäistä suoriutumistaan päivittäisissä toiminnoissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen tehtävät on määritelty Terveydenhuoltolaissa. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluita joko omana toimintana (kts. fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia) tai ostopalveluna. Lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetään myös apuvälinepalveluita.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vastuulla olevien lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden järjestämisestä/hankkimisesta päätöksen tekee kuntoutustyöryhmä, jonka puheenjohtajan toimii perusterveydenhuollon johtava lääkäri. Kuntoutustyöryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Toimi näin

Yksilöllisiä ja ryhmäterapiapalveluja varten tarvitaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lääkärin lähete. Lähete lähetetään sähköisesti yksikköön ja täältä käsin otetaan yhteyttä potilaaseen vastaanottoajan sopimiseksi.

Ennaltaehkäiseviä palveluja, neuvontaa ja ohjausta saa myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosituksesta. Yhteydenotot ja tiedustelut fysioterapian toimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntoutustyöryhmässä päätetään yksilöllisen tarvearvion perusteella terapioiden, kuntoutusjaksojen ja apuvälineiden myöntämisestä. Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö tekee suosituksen kuntoutustyöryhmälle.

Tausta ja lainsäädäntö

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta, joka on osa sairaanhoitoa. Lääkinnällinen kuntoutus voi olla neuvontaa, tutkimuksia, työ- tai toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät kuntien lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Perustiedot

Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 7.5.2020