suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Lääkinnällinen kuntoutus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lääkinnällinen kuntoutus käsittää arjessa selviytymistä edistävät kuntoutus- ja apuvälinepalvelut, joita voit saada vamman tai sairauden vuoksi. Kuntoutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyäsi. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto myöntää maksusitoumuksia tarvitsemiisi apuvälineisiin ja ostopalvelukuntoutukseen silloin, kun kuntoutustasi ei voida toteuttaa kaupungin omana toimintana.

Lääkinnällistä kuntoutusta ovat ostopalveluina toteutetut fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykofyysinen fysioterapia, laitoskuntoutusjaksot ja sopeutumisvalmennuskurssit. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimisto myöntää kuntoutujalle tämän kuntoutussuunnitelmassa suositellut pitkäaikaiskäyttöön tai omaksi tarkoitetut henkilökohtaiset apuvälineet.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluilla kuntoutetaan erityisesti lapsia, pitkäaikaissairaita sekä vammaisia ja vanhuksia, joille vamma tai sairaus aiheuttaa olennaista, pysyväisluonteista haittaa. Aikuispotilaiden osalta kuntoutus on ensisijaisesti kohdennettu kuntoutujille, joilla on aivoverenkiertohäiriö tai etenevä neurologinen sairaus. Lisäksi kuntoutetaan yli 65-vuotiaita, jotka ovat aikaisemmin saaneet Kelan kuntoutusta.

Toimi näin

Voit hakeutua asiakkaaksi lääkärin lähetteellä. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimistossa ei ole asiakasvastaanottoa, vaan ratkaisut tehdään lähetteesi, lähetteesi mahdollisten liitteiden sekä sairaskertomustietojesi perusteella. Tarvittaessa asiassasi konsultoidaan eri erityisalojen lääkäreitä tai moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

Kenelle ja millä ehdoin

Lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitset lääkärin lähetteen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta, joka on osa sairaanhoitoa. Lääkinnällinen kuntoutus voi olla neuvontaa, tutkimuksia, työ- tai toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät kuntien lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Orivesi, Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 17.7.2020