suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kunta

Lääkinnällinen kuntoutus, Härkätien terveyspalvelut

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Härkätien terveyspalveluiden fysioterapiayksikön lääkinnällinen kuntoutus:

Pitkäaikaissairaille tarjotaan fysioterapiaa yksilöllisin ft-vastaanottokäynnein tai ryhmäterapiana. Yleistä toimintakykyä ylläpitävä ryhmä. Ryhmän toiminta-ajatuksena on aktiivisen eliniän ja toimintakyvyn tukeminen yksilöllisen ryhmäterapian keinoin. Ryhmässä harjoitetaan perusliikkumisen eri tasoja vaihtelevissa olosuhteissa mm. tasapaino / lihasvoima ja koordinaatioharjoitteita. Kohderyhmänä ovat ne henkilöt, joilla on erilaisia riskitekijöitä liikunta-/toimintakyvyn heikentymiseen ja/tai kohonnut kaatumisenriski. Ryhmään osallistuminen ei ole ikä- tai diagnoosisidonnainen, mutta kuntoutuja tarvitsee ryhmään osallistuakseen lääkärin lähetteen.

Ne kuntoutujat, jotka tarvitsevat fysioterapiaa lääkinnällisenä kuntoutuksena ja jotka eivät pysty osallistumaan YTY- ryhmään, anotaan fysioterapiaa ostopalveluosoituksena.

Ne kuntoutujat, jotka tarvitsevat toimintaterapiaa, anotaan toimintaterapiaa osastopalveluosoituksena.

Härkätien terveyspalveluiden fysioterapiayksikön lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden piiriin pääsyssä noudatetaan Varsinais-Suomen alueen fysioterapian ja toimintaterapian järjestämissuunnitelman toimintaperiaatteita.

Toimi näin

  • Toimintakykyä Ylläpitävä -ryhmään tarvitaan perusterveydenhuollon lääkärin lähete.
  • Ostopalveluna hankittava fysio- ja/tai toimintaterapia perustuu 1 – 3 vuoden kuntoutussuunnitelmaan tai lääkärin kirjoittamaan lähetteeseen maksusitoumusta varten .
  • Anomukset toimitetaan kuntoutustyöryhmän sihteerille.

Tausta ja lainsäädäntö

Terveyskeskukset ja sairaalat järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta, joka on osa sairaanhoitoa. Lääkinnällinen kuntoutus voi olla neuvontaa, tutkimuksia, työ- tai toimintakykyä parantavaa hoitoa, apuvälineitä, sopeutumisvalmennusta tai kuntoutusohjausta. Lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville, mielenterveysongelmaisille ja vammaisille. Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa kuntoutettavan vointia, toimintakykyä ja suoriutumista työssä ja/tai muussa elämässä.

Kuntoutusta voivat saada terveyskeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon potilaat, joiden lääkäri arvioi hyötyvän kuntoutuksesta.

Kuntoutusta järjestävät kuntien lisäksi muun muassa Kela, vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Kuntoutuspalveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Kela voi korvata osan lääkärin määräämästä, yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta kuntoutuksesta. Vakuutusyhtiöt korvaavat omien asiakkaidensa lääkinnällisen kuntoutuksen kulut.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiedon kunta
Palvelusta vastaaLiedon kunta
Alue Koski Tl, Lieto, Marttila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liedon kunta
Päivitetty: 9.10.2020