suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkevalmisteiden erityisluvat

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Erityislupa on Fimean myöntämä lupa luovuttaa kulutukseen lääkevalmiste, joka ei ole myyntiluvallisena Suomessa saatavilla. Erityislupaa edellyttäviä lääkevalmisteita voivat määrätä lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit. Lupaa hakee kulutukseen luovuttaja, joka voi olla esimerkiksi apteekki, sivu-apteekki, sairaala-apteekki tai lääketukkukauppa.

Toimi näin

Erityislupaa edellyttäviä lääkevalmisteita voivat määrätä lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit. Lupaa hakee kulutukseen luovuttaja. Hakemuksessa tulee antaa selvitys niistä erityisistä sairaanhoidollisista syistä, joiden perusteella hoitoratkaisuun on päädytty. Lupahakemus postitetaan Fimeaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Lääkeasetuksessa (693/1987, 1184/2002 ja 868/2005) erityislupakäytäntö on rajattu sellaisiin poikkeustapauksiin, joissa mikään muu hoito ei tule kysymykseen tai ei anna toivottua tulosta. Erityislupaa edellyttäviä lääkevalmisteita voivat määrätä lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit. Lupaa hakee kulutukseen luovuttaja. Hakemuksessa tulee myös perustella sairaanhoidollinen syy sille miksi myyntiluvallinen valmiste ei käy. Avohoidossa päätös on reseptikohtainen. Sähköisen reseptin käyttö ei ole toistaiseksi mahdollista.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy maksuasetuksen mukaisesti.


Käsittelyaika

30 vuorokauden kuluessa

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa vuoden myöntämispäivästä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta 868/2005

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista 210/2016

Lääkeasetus 693/1987

Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta 1184/2002

Perustiedot

Palvelusta vastaaFimea
Palvelun toteuttaaFimea
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Päivitetty: 17.9.2019