suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lääkeneuvola

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Lääkeneuvola antaa tietoa juridishallinnollisista (regulatorisista) ja lääkekehitykseen liittyvistä viranomaisohjeista (tieteellinen neuvonta, ohjeistot, GMP, GCP, GLP) sekä yleistä ohjausta viranomaisvaatimuksista.

Lääkeneuvola on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, varsinkin jos tuote on innovatiivinen. Lääkeneuvola tarjoaa mahdollisuuden vapaamuotoiseen keskusteluun viranomaisen ...

Toimi näin

Vapaamuotoinen neuvontapyyntö toimitetaan osoitteella:

innovation.office@fimea.fi

Turvapostin ohjeet salassa pidettävälle aineistolle:

https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/yhteystiedot/turvaposti

Neuvontapyyntöön liitetään seuraavat tiedot ja selvitykset:

• yhteyshenkilö(t)

• tiedot muilta viranomaisilta haetusta neuvonnasta ja mahdollisesti Suomessa tehtävistä kliinisistä tutkimuksista

• käsiteltävä aihe tai mahdollinen ongelma lyhyen yhteenvedon muodossa

• riittävät taustatiedot asiantuntijoiden valitsemiseksi neuvolaan

• kopio kirjallisuusviitteistä

• kokouksen ehdotettu ajankohta ja osanottajat, vähintään kaksi viikkoa ennen ehdotettua päivää

Kenelle ja millä ehdoin

Lääkeneuvola on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille

Palvelun toteuttaa

Fimea

Palvelusta vastaa

Fimea
Tekstistä vastaa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Päivitetty: 19.3.2021