suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Lääkäri- ja hoitajavastaanotto

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on neljä terveyskeskusta.

Terveyskeskuksissa toimii virka-aikana terveyskeskuslääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto.

Sairaanhoitoon kuuluvat sairaanhoitajan ja/tai lääkärin tekemä tutkimus ja hänen määräämänsä hoito. Potilaitten hoidosta vastaavat sairaanhoitajan ja lääkärin muodostamat työparit. Tutkimus ja hoito annetaan lähtökohtaisesti omalla terveysasemalla.

Päivystyspotilaiden lisäksi poklinikkasairaanhoitajilla on omia vastaanottoja, joissa hoidetaan mm. haavahoidot, injektiot ja suonensisäiset tiputukset.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotoille pääsee ajanvarauksella.

Kiireetön ajanvaraus toimii arkisin klo 9 - 16.

Hoitaja arvioi tilanteesi puhelimessa tai paikan päällä ja ohjaa sinut hoidontarpeenarvion mukaisesti lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kansantautihoitajan vastaanotolle. Voit saada myös kotihoito-ohjeita.

Toimi näin

Kiireettömän vastaanoton ajanvaraus toimii arkisin klo 9 – 16.

Asiakas otetaan hoitotakuujonoon, josta aika järjestetään kolmen kuukauden sisällä. Aika ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse.

Ajanvaraukseen soittaessa hoitaja haastattelee ja arvioi hoidon tarpeen sekä kiireellisyyden ja antaa tarvittavat ohjeet. Kiireelliseen hoitoon päivystysaikoja on saatavana arkipäivisin puhelinajanvarauksella klo 8.00 alkaen.

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112.

Jos tarvitset muuta kiireellistä hoitoa, ota yhteyttä terveyskeskukseen.

Terveyskeskusten vastaanotot:

Alavieskan terveyskeskus puh. 08 419 6300

Pappilantie 1, 85200 Alavieska

Nivalan terveyskeskus puh. 08 419 6500 (virka-ajan päivystys)

Pappilantie 1, 85500 Nivala

Sievin terveyskeskus puh. 08 419 6100

Haikolantie 38, 85410 Sievi

Ylivieskan terveyskeskus puh. 08 419 5100 (virka-ajan päivystys)

Kirkkotie 4, 84100 Ylivieska

Kenelle ja millä ehdoin

Kansanterveyslain (15 b§ 2004/855) mukaan terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyspalvelujen saannin aikarajat.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeellinen hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Kalliossa asiakkaat hoidetaan hoitotakuun kriteerien mukaisesti.

Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi. Kiireelliseen hoitoon päivystysaikoja on saatavana.

Palvelu on maksullinen.

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään maksuasetuksen 7 §:n mukaan:

terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyntimaksu 20,90 €, maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä vuosittain.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPeruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palvelun toteuttaaPeruspalvelukuntayhtymä Kallio
Alue Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Päivitetty: 8.1.2019