suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Laajennettu muutosturva 55 vuotta täyttäneille työntekijöille

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Laajennettu muutosturva on tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille työntekijöille. Palvelun tarkoituksena on edistää näiden työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa.

Työnantajalla on työsopimuslain mukainen velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan. Velvollisuus koskettaa kaikkia työnantajia.

Työnantajan muut velvo ...

Toimi näin

Muutosturvaraha vastaa suuruudeltaan työntekijän keskimäärin yhden kuukauden palkkaa. Muutosturvarahan maksaa työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Irtisanottava työntekijä hakee muutosturvarahan omasta työttömyyskassasta tai Kelalta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Muutosturvakoulutuksen arvo vastaa noin kahden kuukauden palkkaa. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Irtisanottava työntekijä sopii koulutuksesta TE-toimiston kanssa. Koulutuksen on edistettävä nopeaa työllistymistä sekä työntekijän ammatillisia tai yritystoimintaan liittyviä valmiuksia.

Koulutuksen hankkii joko ELY-keskus tai TE-toimisto.

Työnantajan velvollisuus on tiedottaa ehdot täyttävää irtisanottavaa työntekijää tämän oikeuksista.

Kenelle ja millä ehdoin

Työntekijä on oikeutettu 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan, jos

• hän on täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä,

• hänen työsopimuksensa on irtisanottu tuotannollis- taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen,

• hän on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta enintään 30 päivän keskeytyksin

• hän on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä.

55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan kuuluu

• muutosturvaraha

• muutosturvakoulutus

• työllistymisvapaa, joka on 5,15 tai 25 päivän mittainen

55 vuotta täyttäneiden muutosturva rahoitetaan Työllisyysrahaston kautta muutosturvamaksulla, joka muodostuu irtisanovan työnantajan osasta sekä yhteisestä osasta.

Yhteinen osa rahoitetaan kaikilta työnantajilta työttömyysvakuutusmaksua korottamalla.

Erillinen muutosturvamaksu koskee työnantajaa, jos siihen liittyvät ehdot täyttyvät eli

  • yritys irtisanoo tuotannollis-taloudellisista syistä työntekijän, joka on täyttänyt 55 vuotta ja ollut vähintään viisi vuotta irtisanovan työnantajan palveluksessa enintään 30 päivän keskeytyksin
  • jos yrityksen työttömyysvakuutusmaksun alainen palkkasumma ylittää sille asetetun alarajan työntekijän irtisanomista edeltävänä vuonna.

Palvelun toteuttaa

Työ- ja elinkeinotoimisto

Palvelusta vastaa

Työ- ja elinkeinotoimisto
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 21.2.2023