suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Kuntoutusohjaus vammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutusedellytysten tukeminen ja parantaminen. Kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen. Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on neuvoa ja opastaa vammaista ja hänen läheisiään löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa sekä välittää tietoa erilaisista yhteiskunnan palveluista. Kuntoutusohjauksen keskeiset tehtävät ovat:

- asiakkaan aktivoiminen omatoimiseen yhteisten palvelujen käyttöön

- asiakkaan kuntoutusprosessin seuraaminen

- asiakkaan tarpeista tiedottaminen eti palvelujärjestelmille

- asiakkaan kuntoutus- ja palvelusuunnitelman valmistelussa tarvittavan asiantuntija-avun antaminen

- asiantuntijana toimiminen vammaisten tarpeiden selvittämisessä

Kuntoutusohjausta järjestetään vammaissosiaalityön palveluissa sosiaaliohjaajan toimesta tai ostopalveluna muilta palveluntuottajilta. Kuntoutusohjaus on määrärahasidonnainen palvelu.

Toimi näin

Vammaispalvelulain mukaista kuntoutusohjausta haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Vammaispalveluja haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan vamma tai sairaus, toimintakyky ja tarve haettavalle palvelulle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Palvelu on asiakkaalle vammaispalvelulain nojalla maksuton, mutta palvelua myönnetään määrärahojen puitteissa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntoutusohjaus on neuvontaa, jonka tarkoitus on parantaa vammaisen henkilön edellytyksiä itsenäiseen ja omatoimiseen elämään. Kuntoutusohjauksessa asiakas ja ohjaaja hakevat ratkaisuja sujuvaan arkeen ja käytännöllisiin kysymyksiin.

Kuntoutusohjausta voidaan antaa myös vammaisen henkilön läheisille. Sitä voi saada esimerkiksi tilanteessa, jossa perheeseen syntyy vammainen lapsi tai perheenjäsen vammautuu äkillisesti.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 19.10.2021