suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Kuntoutusohjaus

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Kuntoutusohjaus tukee asiakasta, hänen perhettä ja lähiympäristöä sekä tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sairauden ja/tai vammautumisen aiheuttamassa muutostilanteessa.

Kuntoutussihteeri toimii yhdyshenkilönä kodin, päiväkodin, koulun, sairaalan sekä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien muiden ammattihenkilöiden, eri palvelujärjestelmien ja viranomaisten välillä. Hän neuvoo ja ohjaa asiakasta sekä hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Hän tukee asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä sekä selviytymistä asiakkaan arjessa.

Neuvonta ja ohjaus liittyvät itsehoitoon, apuvälineiden käyttöön, erilaisten kuntoutumismahdollisuuksien ja sosiaalietuuksien selvittämiseen sekä tarvittavien palvelujen järjestämiseen.

Toimi näin

Voit ottaa itse yhteyttä kuntoutusohjaukseen liittyvissä asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisella kuntoutusta tarvitsevalla on oikeus saada tietää erilaisista kuntoutusmahdollisuuksista ja päästä niiden piiriin. Jotta kuntoutuminen pääsisi alkuun ja etenisi toivotulla tavalla, henkilö voi osallistua kuntoutusohjaukseen. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on edistää kuntoutuksen vaikuttavuutta henkilön omassa elinympäristössä. Näin henkilö oppii elämään sairautensa tai vammansa kanssa sujuvaa arkea ja mielekästä elämää.

Kuntoutusohjauksessa henkilön toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa arvioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti hänen omassa arjessaan. Arvioinnin avulla selvitetään, millaista kuntoutusta ja mitä palveluja henkilö tarvitsisi.

Kuntoutusohjaukseen voi kuulua henkilön työelämään siirtymistä helpottavia toimia, kuten työnohjausta. Kuntoutusohjauksessa saa tarvittaessa apua myös kuntoutuksen aikaisten etuuksien kartoittamiseen ja niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutusohjauksessa tarjotaan kyseiseen sairauteen tai vammaan liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja on henkilön tukena ja apuna esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja itse kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutusohjausta järjestävät mm. kunnat, sairaalat, Kela, TE-palvelut, vakuutusyhtiöt, säätiöt ja järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 10.12.2019