suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Kuntoutusohjaus

 • Palvelu
 • 4 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Kuntoutusohjaaja ja kuntoutussuunnittelija ohjaavat ja neuvovat asiakasta / potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuspalvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa.

Tavoitteena on asiakkaiden

 • Kuntoutustarpeen varhainen tunnistaminen
 • Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen
 • Tarkoituksenmukaisten kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien piiriin ohjaaminen
 • Kuntoutusprosessin tukeminen
 • suunnittelu, hakemukset, anomukset, lausunnot, seuranta
 • Elin- ja toimintaympäristössä selviytymisen tukeminen
 • Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden lähtökohtana ovat kuntoutusprosessien oikea-aikainen käynnistäminen kuntoutujan voimavarat huomioiden.

Teemme yhteistyötä kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamiseksi yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan eri kuntoutuksen palvelujärjestelmien ja yhteistyötahojen kanssa. Toimimme yhteyshenkilöinä kodin, sairaalan ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden ja viranomaisten välillä.

Kuntoutusohjaaja

 • Veteraanikuntoutus
 • Ammatillinen kuntoutus
 • Reumapotilaiden kuntoutusyhdyshenkilö
 • Vammaisneuvoston sihteerinä toimiminen

Kuntoutussuunnittelija

 • Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä
 • Nuorten asiakasyhteistyöryhmä
 • Kuntoutustyöryhmä
 • lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut
 • Asiantuntijana toimiminen ohjausryhmissä ja päätösten valmistelussa

Toimi näin

Ota yhteyttä suoraan kuntoutusohjaajan ja kuntoutussuunnittelijaan puhelimitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisella kuntoutusta tarvitsevalla on oikeus saada tietää erilaisista kuntoutusmahdollisuuksista ja päästä niiden piiriin. Jotta kuntoutuminen pääsisi alkuun ja etenisi toivotulla tavalla, henkilö voi osallistua kuntoutusohjaukseen. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on edistää kuntoutuksen vaikuttavuutta henkilön omassa elinympäristössä. Näin henkilö oppii elämään sairautensa tai vammansa kanssa sujuvaa arkea ja mielekästä elämää.

Kuntoutusohjauksessa henkilön toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa arvioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti hänen omassa arjessaan. Arvioinnin avulla selvitetään, millaista kuntoutusta ja mitä palveluja henkilö tarvitsisi.

Kuntoutusohjaukseen voi kuulua henkilön työelämään siirtymistä helpottavia toimia, kuten työnohjausta. Kuntoutusohjauksessa saa tarvittaessa apua myös kuntoutuksen aikaisten etuuksien kartoittamiseen ja niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutusohjauksessa tarjotaan kyseiseen sairauteen tai vammaan liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja on henkilön tukena ja apuna esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja itse kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutusohjausta järjestävät mm. kunnat, sairaalat, Kela, TE-palvelut, vakuutusyhtiöt, säätiöt ja järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKeski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 20.1.2020