suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kuntoutusohjaus

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuntoutusohjaaja ja kuntoutussuunnittelija ohjaavat ja neuvovat asiakasta / potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuspalvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa.

Tavoitteena on asiakkaiden

  • Kuntoutustarpeen varhainen tunnistaminen
  • Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen
  • Tarkoituksenmukaisten kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien piiriin ohjaaminen
  • Kuntoutusprosessin ...

Toimi näin

Ota yhteyttä suoraan kuntoutusohjaajan ja kuntoutussuunnittelijaan puhelimitse.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntoutusohjaaja arvioi kuntoutujan toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa kuntoutujan omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutusohjaaja selvittää arvioinnin avulla, millaista kuntoutusta ja millaisia palveluja kuntoutuja tarvitsee. Kuntoutusohjauksessa voidaan myös auttaa kuntoutujaa siirtymään työelämään esimerkiksi työnohjauksen avulla.

Kuntoutuja saa tarvittaessa tietoa siitä, mitä etuuksia hän voisi saada, sekä apua niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutuja saa sairauteensa tai vammaansa liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja tukee ja auttaa kuntoutujaa myös esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntoutus tukee kuntoutujan selviytymistä arjessa. Tavoitteena on, että kuntoutujan arki on sujuvaa ja että hän pystyy elämään mielekästä elämää.

Kuntoutusohjausta järjestävät mm. hyvinvointialueet, sairaalat, Kela, TE-palvelut, vakuutusyhtiöt, säätiöt ja järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat.

Palvelun toteuttaa

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Palvelusta vastaa

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tekstistä vastaa: Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 21.10.2022