suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kuntoutusohjaus

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja sen avulla ylläpidetään ja parannetaan työ-, toiminta- ja liikkumiskykyä.

Yksilöllisiä ja ryhmäterapiapalveluja annetaan Forssan seudun hyvinvointi-kuntayhtymän lääkäreiden lähetteiden perusteella sovittujen kriteerien mukaan. Lähete lähetetään sähköisesti yksikköön ja täältä käsin otetaan yhteyttä potilaaseen vastaanottoajan sopimiseksi.

Ennaltaehkäiseviä palveluja, neuvontaa ja ohjausta saa myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden suosituksesta.

Kuntoutuspalveluna arvioidaan apuväline- ja asunnon muutostöiden tarpeita.

Osaamiskeskus on seudullinen osastokuntoutusyksikkö, jossa hoidetaan potilaita, jotka eniten hyötyvät osastokuntoutuksesta tai kuntoutumisarvioinnista.

Toimi näin

Yhteydenotot omalle terveysasemalle. Neuvontaa kuntoutuspalveluista saa myös fysioterapiayksiköstä.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisella kuntoutusta tarvitsevalla on oikeus saada tietää erilaisista kuntoutusmahdollisuuksista ja päästä niiden piiriin. Jotta kuntoutuminen pääsisi alkuun ja etenisi toivotulla tavalla, henkilö voi osallistua kuntoutusohjaukseen. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on edistää kuntoutuksen vaikuttavuutta henkilön omassa elinympäristössä. Näin henkilö oppii elämään sairautensa tai vammansa kanssa sujuvaa arkea ja mielekästä elämää.

Kuntoutusohjauksessa henkilön toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa arvioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti hänen omassa arjessaan. Arvioinnin avulla selvitetään, millaista kuntoutusta ja mitä palveluja henkilö tarvitsisi.

Kuntoutusohjaukseen voi kuulua henkilön työelämään siirtymistä helpottavia toimia, kuten työnohjausta. Kuntoutusohjauksessa saa tarvittaessa apua myös kuntoutuksen aikaisten etuuksien kartoittamiseen ja niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutusohjauksessa tarjotaan kyseiseen sairauteen tai vammaan liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja on henkilön tukena ja apuna esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja itse kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutusohjausta järjestävät mm. kunnat, sairaalat, Kela, TE-palvelut, vakuutusyhtiöt, säätiöt ja järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 6.12.2021