suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Ylöjärvellä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään työllisyyspalveluiden Työvalmennuskeskus Valprossa. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmalla tai monialaisella työllistymissuunnitelmalla. Suunnitelman laativat yhdessä asiakas, kunta ja TE-toimisto.

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan henkilön työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa. Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde. Osallistujan toimeentulon perustana on työttömyysetuus.

Lain mukaisesti työtoimintaa järjestetään vähintään kolmen kuukauden ja enintään 24 kuukauden ajan. Jakson aikana kuntouttavaan työtoimintaan tulee osallistua 1 - 4 päivää viikossa. Yhden päivän aikana kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää 4 - 8 tuntia.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lain kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) mukaista sosiaalipalvelua. Näiden lisäksi kuntouttava työtoiminta on myös työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu (työttömyysturvalaki 2002/1290).

Toimi näin

Toimintaan ohjaudutaan TE-toimiston, TYP:n, etsivän nuorisotyön tai sosiaalipalveluiden kautta

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kuntouttavan työtoiminnan laissa määritellään tarkemmin kenelle toimintaa järjestetään. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää myös ennen määräaikoja mikäli sen arvioidaan tukevan elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. Kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetä henkilöille, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Kunta järjestää toiminnan kuntansa asukkaille, jotka täyttävät alla olevat ehdot (laki kuntouttavasta työtoiminnasta, §3):

Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat

 joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja

 jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä (viim. 12 kk), tai työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai toimeentulo on perustunut työttömyyden perusteella maksettuun toimeentulotukeen.

Työttömät 25 vuotta täyttäneet työmarkkinatukeen oikeutetut tai toimeentulotukea saavat

 joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja

 jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 500 päivää, työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Perustiedot

Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 27.1.2020