suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Kuntouttava työtoiminta

 • Palvelu
 • Ylöjärvi
 • Julkinen palvelu

Ylöjärvellä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään työllisyyspalveluiden Työvalmennuskeskus Valprossa. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmalla tai monialaisella työllistymissuunnitelmalla. Suunnitelman laativat yhdessä asiakas, kunta ja TE-toimisto.

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan henkilön työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa. Kuntouttava työt ...

Toimi näin

Toimintaan ohjaudutaan Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluiden neuvonnan kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja se on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kuntouttavan työtoiminnan laissa määritellään tarkemmin kenelle toimintaa järjestetään. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää myös ennen määräaikoja, mikäli sen arvioidaan tukevan elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. Kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetä henkilöille, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Jos muut työllistymistä edistävät palvelut eivät ole ajankohtaisia, kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa asiakkaan palvelutarpeen perusteella.

Asiakkaiden on täytettävä myös alla olevat ehdot (laki kuntouttavasta työtoiminnasta).

 • Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat,
 • joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja
 • jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä (viimeisen 12 kuukauden aikana), tai työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai toimeentulo on perustunut työttömyyden perusteella maksettuun toimeentulotukeen.
 • Työttömät 25 vuotta täyttäneet työmarkkinatukeen oikeutetut tai toimeentulotukea saavat
 • joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja
 • jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 500 päivää, työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua, jos on ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on:

 • parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
 • vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
 • parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Viranomaiset tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Palvelun toteuttaa

Ylöjärven kaupunki

Palvelusta vastaa

Ylöjärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 21.10.2022