suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Uudenkaupungin kaupunki

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Uusikaupunki
  • Julkinen palvelu

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pitkään työttömänä olleille aktivointiehdon piiriin kuuluville henkilöille. Kuntouttavan työtoiminnan aloittamisesta sovitaan yhdessä työvoimaviranomaisen kanssa laaditussa aktivointisuunnitelmassa.

Aktivointikeskus Puusti

Uudenkaupungin kaupunki on koonnut saman katon alle teknistenpalveluiden, terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden toimijoita yhteiseksi aktivointikeskukseksi. Talossa toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja mielenterveyskuntoutusta, jotka tukevat matkaa kohti avoimia työmarkkinoita, toiminnoilla tuetaan myös niiden asiakkaiden tilanteen pysymistä ennallaan, joiden työkyky on pysyvästi alentunut. Puustissa on tilat myös Moniosaajat ry:lle ja heidän tiloissaan toimii Laitilan nuorisoverstaan isännöimä Reitti-hanke.

Kierrätyskeskus kierrättää kotitalouksilta jäävää käyttökelpoista ja ehjää tavaraa. Työpajalla pienten töiden lisäksi, etsitään suuntaa tulevaisuudelle. Puustintuvalla kuntoudutaan mielekkään harrastustoiminnan ja yksilöllisen tuen voimin. Reitti-hanke nimensä mukaisesti tekee reitti-suunnitelmaa työmarkkinoille henkilöiden kanssa, joiden työttömyys on pitkittynyt.

Työpaja Väiski

Uudenkaupungin työpaja Väiskissä toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa ja nuorten sosiaalista kuntoutusta 18-29-vuotiaiden nuorten kanssa. Työpajan tavoite on tukea nuorta huomioiden hänen yksilölliset voimavaransa ja tarpeensa. Työpajajakson tavoitteet ja kesto suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vastamaan hänen tarpeitaan.

Pajajakso sisältää työtä pajalla ja ulkoisissa työkohteissa, yritys- ja koulututustumisia ja erilaisten arjen taitojen opettelua. Työpajalla etsitään suuntaa tulevaisuudelle sekä harjoitellaan valmiuksia työelämään siirtymiselle. Vaihtoehtoisina polkuina työpajalta eteenpäin ovat: työt avoimilla työmarkkinoilla, työkokeilu, palkkatuettu työ, koulutus tai oppisopimus.

Työpaja Väiskin toiminnasta, pajan tuotteista ja asiakastilauksista saat lisätietoa työpajaohjaajilta. Yhteystiedot löytyvät sivun reunasta.

Olkkari-toiminta

Työpaja Väiskissä nuorten on mahdollisuus osallistua matalan kynnyksen Olkkari-toimintaan. Olkkari-toiminta on ryhmämuotoista toimintaa, jossa opitaan arjen taitoja, vietetään aikaa, onnistutaan ja erehdytään yhdessä. Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen Olkkari-toiminnasta saa tietoa ja tukea erilaisten haasteiden kohtaamiseen. Olkkari-toimintaa järjestää sosiaaliohjaaja yhdessä työpajan kanssa. Lisätietoja saat toiminnasta sosiaaliohjaajalta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Perustiedot

Palvelusta vastaaUudenkaupungin kaupunki
Palvelun toteuttaaUudenkaupungin kaupunki
Alue Uusikaupunki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Uudenkaupungin kaupunki
Päivitetty: 14.1.2019