suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Utajärven kunta

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Utajärvi
  • Julkinen palvelu

Kuntouttava työtoiminta parantaa elämänhallintaa ja lisää mahdollisuuksia työllistyä. Toiminta on tarkoitettu niille, jotka ovat olleet työttöminä pidempään.

Voit rakentaa polkua kohti avoimia työmarkkinoita, kun osallistut kuntouttavaan työtoimintaan. Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja tasaiseen viikkorytmiin.

Utajärven kunnan työllisyyspalvelut järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Toimintaa voidaan toteuttaa myös kuntayhtymän tai yhdistyksien eri yksiköissä.

Kunnalla on tarjottavana myös kuntouttavaa ryhmätoimintaa, jossa keskitytään voimauttavaan ja mielekkääseen yhdessä tekemiseen. Ryhmässä mm. tehdään retkiä, tutustumiskäyntejä, opitaan uusia asioita ja liikuntaan Toiminta tukee koulutus tai työkyvyn vahvistumista.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kerrallaan 3-24 kuukaudeksi. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua 1- 4 päivänä viikossa, vähintään 4 tuntia päivässä yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät ovat avustavia ja ne suunnitellaan jokaisen henkilön työ- ja toimintakyvyn mukaisesti.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujalle maksetaan työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta tai toimeentulotukea ja toimintarahaa. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa kunnan, kuntayhtymän tai yhdistysten yksiköissä työtoiminnan muodossa. Kuntouttava työtoiminta voidaan järjestää myös ryhmätoimintana.

Työllisyyspalvelujen, sosiaalityön ja TE-toimiston työntekijät laativat kanssasi aktivointisuunnitelman. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä.

Toimi näin

Ota yhteyssä kunnan työhönvalmentajaan jos haluat palvelua, tai lisätietoja palvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUtajärven kunta
Palvelusta vastaaUtajärven kunta
Alue Utajärvi
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Utajärven kunta
Päivitetty: 4.5.2022