suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen avulla yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa ja myös kaupungin yksiköissä. Työtoiminta voi tapahtua ryhmässä tai itsenäisesti. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään myös Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön palveluissa.

Työllisyys- ja kasvupalveluiden järjestämä kuntouttava työtoiminta on työhön ja koulutukseen valmentavaa, aikuissosiaalityön järjestämä kuntouttava työtoiminta osallisuutta vahvistavaa. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmalla tai monialaisella työllistymissuunnitelmalla. Suunnitelmaa laadittaessa selvitetään, kumman järjestäjätahon palveluun palvelutarpeesi mukaisesti osallistut. Samalla selvitetään myös laajemmin sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluiden tarvettasi.

Suunnitelmassa sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä. Sen painopiste voi olla myös arjenhallinnan tukemisessa ja osallisuuden lisäämisessä. Kuntouttavan työtoiminnan jakson sisältö sovitaan omien tavoitteidesi mukaiseksi.

Kuntouttavan työtoiminnan ajalta saat työttömyysetuuden ja osallistumispäiviltä yhdeksän euron kulukorvauksen. Matkakuluihin saat Tampereen seudun joukkoliikenteen ladatun matkakortin.

Suunnitelman laatii kanssasi kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen työntekijä. Tämä perustuu käynnissä olevaan työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun, josta on säädetty lailla (1269/2020). Kokeilu on käynnissä 1.3.2021 - 30.6.2023 välisenä aikana.

Tilanteesi ja tarpeesi mukaan kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 1 - 4 päivänä viikossa 4 - 8 tuntia päivässä. Kuntouttavaa työtoiminta kestää yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lain kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) mukaista sosiaalipalvelua. Näiden lisäksi kuntouttava työtoiminta on myös työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu (työttömyysturvalaki 2002/1290).

Toimi näin

Toimintaan ohjaudutaan Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden neuvonnan kautta tai ottamalla yhteyttä Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon tai omaan sosiaalityöntekijään.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja se on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kuntouttavan työtoiminnan laissa määritellään tarkemmin kenelle toimintaa järjestetään. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää myös ennen määräaikoja, mikäli sen arvioidaan tukevan elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. Kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetä henkilöille, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 20.5.2022