suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttava työtoiminta perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteystyössä TE-toimiston ja sosiaalitoimiston kanssa siten, että läsnä ovat asiakas ja työntekijä sekä TE-palveluista että sosiaalipalveluista.

Kuntouttavalla työtoiminnan tavoite

vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä

ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin.

löytää väylä koulutukseen tai työmarkkinoille.

Taivalkosken kunnassa kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan

Tolokun tuvalla, kunnan työyksiköissä, seurakunnalla ja eri yhdistyksissä.

Kesto

• Järjestetään 3-24 kuukauden jaksoissa

• Toimintapäiviä 1- 4 viikossa

• Työaika 4-6 tuntia päivässä

• Keston porrastaminen: alkuvaiheessa toimintapäiviä / työtunteja vähemmän

Kuntouttava työtoiminta käytännössä voi olla sekä avustavia työtehtäviä että

vastuullisempiakin tehtäviä toimintakyvyn mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan

asiakas ei saa korvata toimipaikan työntekijää tai toimia hänen sijaisenaan.

Toimi näin

Ota yhteyttä työtoiminnan ohjaajaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTaivalkosken kunta
Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 20.11.2020