suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen palvelu, jossa vahvistetaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä, elämän- ja arjenhallintataitoja sekä vahvistetaan yhteiskunnallista osallisuutta.

Rovaniemen kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa kaupungin eri yksiköissä, yhteistyössä eri järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Kuntouttava työtoiminta voi olla osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa tai työhön ja koulutukseen suuntautuvaa toimintaa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään sekä yksilö- että ryhmätoimintana. Ryhmätoimintana yhtenä päivänä viikossa neljä tuntia ja yksilötoimintana asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaisesti 1-4 päivää viikossa 4-6 tuntia per päivä. Kuntouttavaa työtoiminta kestää yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta.

Kuntouttava työtoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu aktivointiehtoisille pitkäaikaistyöttömille henkilöille. Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aktivointisuunnitelmassa, joka tehdään yhdessä kunnan sosiaalihuollon, TE-palveluiden ja asiakkaan kanssa.

Toimi näin

Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta, ota yhteyttä aikuissosiaalityön puhelinasioinnin kautta.

Jos olet jo asiakkuudessa aikuissosiaalityössä, voit kysyä omatyöntekijältäsi lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta järjestää kuntouttavaa työtoiminnan kuntansa asukkaille, jotka täyttävät alla olevat ehdot:

Alle 25-vuotiaat työmarkkinatukeen oikeutetut tai toimeentulotukea saavat:

- joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja

- jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä, tai työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai toimeentulo on perustunut viimeisen neljän kuukauden aikana työttömyyden perusteella maksettuun toimeentulotukeen.

Työttömät 25 vuotta täyttäneet työmarkkinatukeen oikeutetut tai toimeentulotukea saavat:

- joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja

- jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 500 päivää, työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Lisäksi toimintaa voidaan järjestää ennen yllämainittujen kriteerien toteutumista asiakkaan pyynnöstä, jos kunta ja TE-palvelut arvioivat kuntouttavan työtoiminnan tukevan asiakasta parhaiten.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 14.10.2020