suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville 17-65 –vuotiaille henkilöille. Tavoitteena on parantaa tai ylläpitää työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa elämänhallintaa. Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, tulona toiminnan ajalla on Kelan maksama työttömyysetuus ja kulukorvaus.

Toimi näin

Toimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, PTKY Akselin työntekijän ja työ- ja elinkeinotoimiston virkailijan kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin kuuluvat työttömät henkilöt.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua, jos on ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on:

  • parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
  • vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
  • parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Viranomaiset tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Palvelun toteuttaa

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Palvelusta vastaa

Perusturvakuntayhtymä Akseli
Tekstistä vastaa: Perusturvakuntayhtymä Akseli
Päivitetty: 21.10.2022