suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Perusturvakuntayhtymä Akseli

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville 17-65 –vuotiaille henkilöille. Tavoitteena on parantaa tai ylläpitää työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa elämänhallintaa. Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, tulona toiminnan ajalla on Kelan maksama työttömyysetuus ja kulukorvaus.

Toimi näin

Toimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, PTKY Akselin työntekijän ja työ- ja elinkeinotoimiston virkailijan kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun piiriin kuuluvat työttömät henkilöt.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPerusturvakuntayhtymä Akseli
Palvelusta vastaaPerusturvakuntayhtymä Akseli
Alue Masku, Mynämäki, Nousiainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Perusturvakuntayhtymä Akseli
Päivitetty: 19.4.2021