suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Lempäälä
  • Julkinen palvelu

Oletko ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työelämästä? Kuntouttava työtoiminta on työllistymistä edistävä palvelu. Sen tarkoituksena on parantaa henkilön elämähallintaa ja luoda edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle. Sen painopiste voi olla myös arjenhallinnan tukemisessa ja osallisuuden lisäämisessä. Kuntouttavan työtoiminnan jakson sisältö sovitaan omien tavoitteidesi mukaiseksi.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Lempäälän kunnan työllisyyspalveluiden paja- ja ryhmätoiminnoissa sekä yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa ja kunnan toimialoilla. Työtoiminta voi tapahtua ryhmässä tai yksilöllisesti.

Kuntouttavan työtoiminnan ajalta saat työttömyysetuuden ja osallistumispäiviltä yhdeksän euron kulukorvauksen. Matkakuluihin voit saada matkakulukorvausta, mikäli kuntouttavaan työtoimintaan kulkemisesta aiheutuu tosiasiallisia matkakuluja.

Tilanteesi ja tarpeesi mukaan kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 1 - 4 päivänä viikossa 4 - 8 tuntia päivässä. Kuntouttavaa työtoiminta kestää yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmalla tai monialaisella työllistymissuunnitelmalla. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä. Suunnitelman laativat kanssasi Lempäälän kunnan työllisyyspalvelujen sekä työ- ja elinkeinotoimiston työntekijät.

Toimi näin

Toimintaan ohjaudutaan Lempäälän kunnan työllisyyspalveluiden kautta tai jättämällä yhteydenottopyyntö TE-palveluiden Oma-asioinnissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja se on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kuntouttavan työtoiminnan laissa määritellään tarkemmin kenelle toimintaa järjestetään. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää myös ennen määräaikoja, mikäli sen arvioidaan tukevan elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. Kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetä henkilöille, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Jos muut työllistymistä edistävät palvelut eivät ole ajankohtaisia, kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Asiakkaiden on täytettävä myös alla olevat ehdot:

Alle 25-vuotias työtön henkilö, joka on oikeutettu työmarkkina- tai toimeentulotukeen:

  1. joka on saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana
  2. joka on saanut työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n mukaisen työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa
  3. jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 4 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

25 vuotta täyttänyt työtön henkilö, joka on oikeutettu työmarkkina- tai toimeentulotukeen:

  1. joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä
  2. joka on työttömyysturvalain 6 luvun 7 tai 9 §:n mukaisen työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä
  3. jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLempäälän kunta
Palvelusta vastaaLempäälän kunta
Alue Lempäälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 6.10.2021