suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kolarin kunta

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Kolari
  • Julkinen palvelu

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään työttöminä olleiden elämänhallintaa ja tarjotaan heille uusia mahdollisuuksia työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jossa määritellään keinot asiakkaan aktivoimiseksi koulutukseen tai työelämään. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan voidaan käyttää yhtenä aktivointikeinona.

Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunnan sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja tai yksilövalmentaja sekä TE-toimiston työvoimaneuvoja. Asiakas saa kutsun tulla tekemään aktivointisuunnitelma joko sosiaalitoimistosta tai TE-toimistosta.

Työtoiminta voi olla totuttautumista työelämän pelisääntöihin tai lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen palveluohjaus.

Työtoimintajakso on 3–24 kuukautta, jolloin siihen on osallistuttava vähintään yhden ja enintään neljän päivän aikana 4–8 tuntia päivässä.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka eivät ole työllistyneet työhallinnon toimenpitein: sen asiakkaita ovat työttömät, jotka saavat työttömyyden perusteella toimeentulotukea tai työmarkkinatukea.

Kuntouttava työtoiminta on velvoittavaa kaikenikäisille siihen ohjatuille. Alle 25-vuotiaat ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan lyhyemmän työttömyyden perusteella kuin yli 25-vuotiaat. Pyrkimyksenä on katkaista nuorten työttömyys ja syrjäytyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toimi näin

Ota yhteys sosiaalitoimistoon.

Yhteystiedot:

http://www.kolari.fi/fi/ajankohtaiset-asiat-viralliset-ilmoitukset/puhelinluettelo-ja-kunnan-yhteystiedot.html

Verkkoasiointi, lisätietoa ja neuvontaa:

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttava työtoiminta on velvoittavaa kaikenikäisille siihen ohjatuille.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKolarin kunta
Palvelusta vastaaKolarin kunta
Alue Kolari
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kolarin kunta
Päivitetty: 23.5.2021