suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Inarin kunta

Kuntouttava työtoiminta

  • Palvelu
  • Inari
  • Julkinen palvelu

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua sekä työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu.

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkään työttömänä olleen henkilön edellytyksiä osallistua muihin työllistymistä edistäviin palveluihin, koulutukseen tai työllistyä avoimille työmarkkinoille. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina aktivointisuunnitelmassa. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, kunnan edustajan ja te-palveluiden asiantuntijan kanssa. Suunnitelmassa nimetään tavoitteet ja keinot, joiden avulla parhaiten edistetään asiakkaan työllistymistä, parannetaan hänen työ- ja toimintakykyään sekä yleistä elämänhallintaansa.

Toimi näin

http://www.inari.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalityo/kuntouttava-tyotoiminta.html

Lisätietoja antaa kuntouttavan työtoiminnan sosiaaliohjaaja, puh. 040 835 8025.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttavasta työtoiminnasta laaditaan aina kirjallinen sopimus. Sopimuksessa määritellään työtoimintapaikka, työtoiminnan kesto ja sopijaosapuolten tavoitteet toiminnalle.

Kuntouttava työtoiminta alkaa kolmen kuukauden aloitusjaksolla. Suunnitelmaa tarkennetaan ja sopimusta jatketaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Työajat, työtoiminnan tavoitteet sekä toiminnan sisältö määritellään asiakkaan kokonaistilanne huomioiden. Työtoimintaan voi sisältyä tarvittaessa myös muita palveluita esim. ryhmässä toimimista, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä talous- ja velkaneuvontaa.

Tavoitteet työtoiminnalle on määritelty yhteisessä sopimuksessa työtoimintaa aloitettaessa. Työtoiminnasta saa palautetta väli- ja loppupalautteissa, joihin osallistuvat asiakas, työnantajan edustaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja sekä tarvittaessa te-palveluiden asiantuntija.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaInarin kunta
Palvelusta vastaaInarin kunta
Alue Inari
Palvelun kieletsuomi, inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame
Tekstistä vastaa: Inarin kunta
Päivitetty: 20.4.2020