suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Honkajoen kunta

Kunnan viralliset ilmoitukset

  • Palvelu
  • Honkajoki
  • Julkinen palvelu

Kuulutus on virallinen menettely, jonkin tiedon antamiseksi kuntalaiselle, joiden elämään se saattaa vaikuttaa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Toimielinten päätöksiä koskeva muutoksenhakumenettelyyn liittyvä valitusaika alkaa siten em. seitsemän päivän jälkeen.

Toimi näin

Kunnanvaltuuston kokouksen ajasta, paikasta ja pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä tiedotetaan kunnan kotisivujen Ajankohtaista-osiossa sekä Kankaanpään Seutu -lehdessä. Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnan kotisivujen Pöytäkirjat ja esityslistat -osioissa.

Tieto kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokousten ajasta, paikasta sekä esityslista ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnan kotisivujen Pöytäkirjat ja esityslistat -osioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHonkajoen kunta
Palvelusta vastaaHonkajoen kunta
Alue Honkajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Honkajoen kunta
Päivitetty: 3.4.2020