suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kunnallinen perhepäivähoito

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Parkanon kaupunki
Alue: Parkano
Palvelun kieli: suomi

Perhepäivähoito tarjoaa tavoitteellista varhaiskasvatusta kodinomaisessa ilmapiirissä. Hoito tapahtuu perhepäivähoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoidon toimintaa ohjaa Parkanon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma ja jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma Vasu. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi/huoltaja on työttömyyden tai muun syyn johdosta kotona. Parkanossa lasten subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta on rajattu.


Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Vanhempien/huoltajien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista.


Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.


Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.


Palvelun toteuttaa: 
Parkanon kaupunki