suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juvan kunta

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Juva
  • Julkinen palvelu

Juvalla toimii neljä ryhmäperhepäiväkotia, joissa kussakin on kokopäivähoitoryhmä kahdeksalle 1-5 -vuotiaalle lapselle. Hoidosta vastaa henkilöstö yhdessä esimiehenään Juvan varhaiskasvatuksen esimies.

Ryhmäperhepäiväkodit ovat Haapataipaleen ryhmis, Vuorenmaan ryhmis, Antintien ryhmäperhepäiväkoti ja Virastotien ryhmäperhepäiväkoti.

Varhaiskasvatukseen hakemisessa on jatkuvan haun periaate eli paikkoja voi hakea ympäri vuoden varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisen mukaan. Tehostettu hakuaika elokuussa alkavaa toimintakautta varten on keväällä. Tästä ilmoitetaan Juvan Lehdessä ja Juvan kunnan nettisivuilla.

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatuslain mukaan hakemukset tulee jättää 4 kk ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Jos kyse on nopeasta työllistymisestä tai opiskelupaikan saannista, hakemus tulee jättää viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa.

Varhaiskasvatuksen hakulomake löytyy Juvan kunnan kotisivuilta. Lomakkeita saa myös varhaiskasvatuksen toimistosta, kunnanviraston neuvonnasta tai päiväkodeista ja ryhmiksistä.

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen hakeminen varhaiskasvatukseen edellyttää hakemukseen liitettyä lääkärin lausuntoa lapsen erityishoidon tarpeesta.

Hoitopaikkapäätöksen mukana perheille lähetetään tuloselvityslomake, jonka perhe palauttaa varhaiskasvatuksen toimistoon tarvittavine liitteineen ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Tämän jälkeen asiakasmaksusta lähetetään kirjallinen päätös kotiin. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen, jolloin tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuvan kunta
Palvelusta vastaaJuvan kunta
Alue Juva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juvan kunta
Päivitetty: 4.11.2019