suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Järvenpään kaupunki

Kunnallinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Järvenpää
  • Julkinen palvelu

Perhepäivähoidolla on tärkeä ja keskeinen asema Järvenpään varhaiskasvatuspalveluissa. Perhepäivähoitajat noudattavat varhaiskasvatus- suunnitelmaa, osallistuvat varhaiskasvatuksen koulutuksiin ja hankkeisiin sekä sitoutuvat Järvenpään kupungin turvallisuusohjeistukseen.

Perhepäivähoitajat ovat joko työsuhteessa kaupunkiin tai ostopalvelu- sopimuksella toimivia perhepäivähoitajia. Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut perustuvat myös ostopalveluna tuotetussa perhepäivähoidossa kunnalliseen maksumäärittelyyn. Perhepäivähoidon paikkoja haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella Järvenpään kaupungin verkkosivuilta eJärvenpää asiointipalvelussa, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Perhepäivähoidon varahoito on joko varahoitoyksikkö Pikku-Pihassa tai sovitussa päiväkodissa. Varahoitopaikka ja varahoidon käytännöt sovitaan hoidon alkaessa ja kirjataan lapsen palvelusopimukseen

Toimi näin

Hae perhepäivähoitopaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoivapaikkaa päiväkotien ohella kunnallisesta perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Perhe ja hoitaja sopivat, miten hoitajan noin kahdeksan tunnin päivittäinen työaika ajoittuu.

Kunnallisella perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa eri-ikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Hoitaja valmistaa lapsille ruoan, ja lapset voivat osallistua kodin pieniin työtehtäviin. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunta voi rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden takia kotona.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJärvenpään kaupunki
Palvelusta vastaaJärvenpään kaupunki
Alue Järvenpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Järvenpään kaupunki
Päivitetty: 10.12.2019