suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tyrnävän kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Tyrnävä
  • Julkinen palvelu

Päiväkotihoito on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsen ikä- ja kehitystason, tarpeet sekä leikin huomioivaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsen ikä- ja kehitystason, tarpeet sekä leikin huomioivaa vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa. Päiväkotien toimintaa ohjaa Tyrnävän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma sekä päiväkotien omat, yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Tyrnävällä toimii viisi kunnallista päiväkotia: Murrossa päiväkoti Käpytikka, kirkonkylällä päiväkoti Toukovakka, päiväkoti Juustomestari ja päiväkoti Väentupa (vuorohoitoyksikkö) sekä Temmeksellä päiväkoti Tenavatalo.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Vanhempana hae lapsellesi paikkaa päiväkotihoitoon viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyrnävän kunta
Palvelusta vastaaTyrnävän kunta
Alue Tyrnävä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tyrnävän kunta
Päivitetty: 5.5.2020