suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osa-aikaista hoitoa alle kouluikäisille lapsille. Päiväkotitoiminta on tavoitteellista toimintaa, josta vastaa kasvatusalan koulutuksen saanut henkilöstö. Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää lasten henkilökohtaista hyvinvointia. Päiväkodissa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, jossa lapsella on mahdollisuus osallistua monipuoliseen toimintaan ja jossa on tilaa leikkiin, liikkumiseen ja tutkimiseen.

Päiväkotien kokopäiväpaikoille ja perhepäivähoitoon ei ole vuosittaista hakuaikaa, vaan hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Päiväkotien puolipäiväpaikkojen hakuaika ja 6-vuotiaiden lasten haku esiopetukseen elokuussa alkavaa uutta toimikautta varten on vuosittain helmi–maaliskuussa. Vaihtoehtona päiväkodin 3-5-vuotiaiden lasten puolipäivähoidolle voi hakea kerhomuotoisiin avointen päiväkotien ryhmiin. Hakuaika ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä varhaiskasvatuksen nettisivuilla. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella ympäri vuoden.

Päiväkodit ovat auki kello 6.30-17.15 välisenä aikana. Tarvittaessa jousto klo 6.00-18.00 välillä.

Iltaisin tai koko vuorokauden ja koko viikon auki olevia päiväkoteja on lapsille, jotka vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat vuorohoitoa.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Päiväkotiin haetaan sähköisellä varhaiskasvatuksen hakemuksella.

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Hakemus kannattaa toimittaa mahdollisimman ajoissa, vaikka tarkka hoidon alkamisajankohta ei olisi vielä selvillä.

Mikäli päivähoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa. Esimerkiksi silloin, kun ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi/ hakee koulutukseen, pitää jo hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa. Lisätietoihin voi merkitä, että ottaa paikan vastaan, kun työ/opiskelupaikka on varmistunut.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat äitiys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa. Jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä, lapsella on oikeus kokoaikaiseen hoitopaikkaan.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksuun vaikuttavat perheen koko, tulot ja lapsen hoitoaika. Maksujen määräytymisestä tarkemmin varhaiskasvatuksen nettisivuilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPorin kaupunki
Palvelun toteuttaaPorin kaupunki
Alue Pori
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 1.8.2019