suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Limingan kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Liminka
  • Julkinen palvelu

Limingassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa kirkonkylällä ja Tupoksessa sekä perhepäivähoidossa.

Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen ja oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Oikeus varhaiskasvatukseen ei riipu siitä, onko lapsen vanhempi tai muu huoltaja työssä koko- tai osa-aikaisesti, ovatko he työttöminä tai osallistuvatko työvoimapoliittisina toimina järjestettyihin koulutuksiin tai työharjoitteluun tai ovatko vanhemmat yrittäjiä tai opiskelevatko he.

Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei vaikuta myöskään se, että onko lapsen vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.

Varhaiskasvatuksen alkaessa oikeus kotihoidontukeen päättyy. Perheellä on ilmoitusvelvollisuus tuen myöntämiseen vaikuttavien olosuhteiden muuttumisesta.

Varhaiskasvatusta järjestetään myös yksityisissä päiväkodeissa.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Hakuaika on enintään neljä kuukautta hakemuksen jättämisestä. Jos tarvitset varhaiskasvatuspaikkaa äkillisen työllistymisen tai äkillisen opiskelupaikan saamisen vuoksi, järjestämme varhaiskasvatuspaikan viimeistään kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi täyttää Sähköinen asiointi -kohdassa. Sähköisen varhaiskasvatushakemuksen tehneiden ei tarvitse toimittaa hakemusta erikseen paperilla.

Hakemuslomakkeita saa kaikista varhaiskasvatuksen toimipisteistä ja varhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä. Paperille täytetyt hakemukset ja lomakkeet toimitetaan päiväkodin johtajalle tai lapsen hoitopaikkaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palveluntarpeen mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLimingan kunta
Palvelusta vastaaLimingan kunta
Alue Liminka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Limingan kunta
Päivitetty: 29.3.2021