suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Kunnalliseen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon tulee jättää hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta. Mikäli tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin kuin lapsi tarvitsee paikan. Varhaiskasvatukseen haetaan Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta.

Päiväkodeissa noudatetaan Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Päiväkodeissa annetaan myös erityisvarhaiskasvatusta silloin, kun lapsi tarvitsee tavallista enemmän tukitoimia.

Lappeenrannassa on 17 kunnallisen päiväkodin lisäksi 7 yksityistä päiväkotia, joilta kaupunki ostaa palveluja. Päiväkotien aukioloaika on yleensä klo 6.30 – 17.00 ja tarvittaessa klo 6.00 – 17.30. Ympärivuorokautista eli vuorohoitoa tarjotaan Keltun päiväkodissa. Laajennettua hoitoa (klo 5.30 – 21.30) tarjotaan Joutsenon, Hovinpellon ja Sammontalon päiväkodin Skinnarilan toimipisteessä.

Lasten päiväkodit sijaitsevat viidellä varhaiskasvatuksen alueella

• Joutseno: Joutseno, Korvenkylä ja Pulp

• Kesämäki: Kesämäki, Mäntylä, Snellman, Voisalmi sekä 7 yksityistä päiväkotia (Touhula Tirilä, Touhula Lappeenrannan kampus, Tirikan päiväkoti, Steinerpäiväkoti Tontuntupa, päiväkoti Omenapuu, Pilke luontopäiväkoti Kuutti ja Pilke musiikkipäiväkoti Norppa))

• Kimpinen: Karhuvuori, Kelttu, Myllymäki ja Peltola

• Lauritsala: Hovinpelto, Lauritsala ja Pontus

• Sammonlahti: Kourula, Lappee ja Sammontalo

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLappeenrannan kaupunki
Palvelusta vastaaLappeenrannan kaupunki
Alue Lappeenranta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 14.8.2020