suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kunnallinen päiväkotihoito

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Juuan kunta
Alue: Juuka
Palvelun kieli: suomi

Juuassa varhaiskasvatusta toteutetaan perhepäivähoidossa, päiväkodissa ja esiopetusryhmissä sekä yksityisessä perhepäivähoidossa. Päiväkodissa järjestettävä varhaiskasvatus on varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa, kasvatusta ja opetusta noin 1-6 -vuotiaille lapsille. Juuassa on kaksi kunnallista päiväkotia. Päiväkotien toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa.


Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Päivähoitohakemus tulee jättää neljä kuukautta ennen kuin hoidon tarve alkaa. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista, viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.


Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.


Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.


Palvelun toteuttaa: 
Juuan kunta