suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Järvenpään kaupunki

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Järvenpää
  • Julkinen palvelu

Järvenpäässä on 20 kunnallista päiväkotia, joissa lapset on sijoitettu lapsiryhmiin. On esim. ryhmä alle 3-vuotiaille, jota usein kutsutaan pienten ryhmäksi, 3-6-vuotiaiden ryhmä, esiopetus-ryhmä ja sisarusryhmä, jossa lapset voivat olla monen ikäisiä esim. välillä 2-5-vuotiaat. Päiväkodin ryhmät muodostetaan aina tarpeen mukaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ikäjakauman mukaan.

Päiväkodeissa työskentelevät kasvattajat jakautuvat lapsiryhmiin siten, että alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapsia on 4 lasta/ kasvattaja ja yli 3-vuotiailla 7 lasta/ kasvattaja. Sisarusryhmässä kasvattajien määrä lasketaan eri ikäisten lasten suhteen mukaan.

Päiväkotien aukioloajat ovat tavallisimmin 6.30-17.30 lasten hoidontarpeesta riippuen. Pienet päiväkodit ovat auki 7-17.

Vuorohoitoa tarvitsevat lapset, joiden hoitoaika on yli klo 18 ja mahdollisesti tarvetta myös yö - ja viikonloppuhoitoon, sijoittuvat vuorohoito-päiväkoti Pehtooriin.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatuspaikkaan tulee jättää vähintään neljä kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista ellei kysymyksessä ole vanhemman työllistyminen tai kouluttautuminen. Tällöin kunnan tulee järjestää varhaiskasvatuspaikka kahdessa viikossa. Myös kuntaan muuttavilla hakuaika on neljä kuukautta.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköistä tunnistautumista vaativalla eJärvenpää-asiointipalvelulla.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Päivähoidosta peritään kuukausimaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJärvenpään kaupunki
Palvelusta vastaaJärvenpään kaupunki
Alue Järvenpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Järvenpään kaupunki
Päivitetty: 29.7.2020