suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iin kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Ii
  • Julkinen palvelu

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon. Varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaan lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada alle kouluikäiselle lapselleen kunnan järjestämän päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikan vanhempainrahakauden päätyttyä.

Iissä on kolme päivähoitoaluetta 1. alue Nikkari: kirsti.tuominen(a)ii.fi, p. 040 357 7999, 2. alue Alaranta-Hamina: tanja.rajala(a)ii.fi, p. 040 182 9592 ja 3. alue Lakso-Kuivaniemi-Olhava: leena.juhonen(a)ii.fi, p. 040 723 8800.

Kunnalla on viisi päiväkotia: Nikkarin päiväkoti, Lakson päiväkoti, Alarannan päiväkoti, Haminan päiväkoti, Kuivaniemen päiväkoti ja Olhavan Tenavatupa. Vuorohoidon eli ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarpeessa ota yhteys Alaranta-Haminan alue-esimieheen. Lisäksi kunta tarjoaa perhepäivähoitoa hoitajan kotona. Mahdollisuuksien mukaan myös perheellä on saada perhepäivähoitaja omaan kotiinsa, jos perheellä on vähintään kolme alle kouluikäistä lasta. Vuorohoidon eli ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon tarpeessa ota yhteys Alaranta-Haminan alue-esimieheen.

Toimi näin

Hae päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hoitopaikkoja haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella. Tarvittavat liitteet toimitetaan ko. hoitopaikkaan tai kunnantalolle varhaiskasvatuspalvelutoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle 7-vuotias lapsesi voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä. Käytännössä päiväkotihoitoa järjestävät kunnat yksin tai yhdessä, yksityiset toimijat, järjestöt ja muut yhteisöt, joilta kunta ostaa palvelun.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkotihoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Kunnat voivat rajoittaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoitoajan 20 tuntiin viikossa, jos lapsen toinen vanhempi on työttömyyden johdosta kotona.

Perustiedot

Palvelusta vastaaIin kunta
Palvelun toteuttaaIin kunta
Alue Ii
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iin kunta
Päivitetty: 13.11.2019