suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hankasalmen kunta

Kunnallinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lapset, jotka eivät ole vielä oppivelvollisuusikäisiä, voivat saada kunnan järjestämää varhaiskasvatusta. Kunnallinen varhaiskasvatus tarkoittaa päivähoitoa, jota tarjotaan kunnan kolmessa päiväkodissa, perhepäivähoitona perhepäivähoitajan kotona tai lapsen kotona kolmiperhepäivähoitona.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Jokainen lapsi saa päivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman.

Kunnallinen päivähoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Osapäiväisen hoidon tuntiraja on maksimissaan 5 tuntia päivässä.

Hankasalmella on käytössä lain sallima subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen 20 tuntiin viikossa. Jos toinen tai molemmat lapsen huoltajat ovat kotona, voi lapsi saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa sen ajan päätyttyä, jolta voidaan maksaa äitiys- ja vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa. Huoltaja voi valita onko hoitoa joka arkipäivä 4 h päivässä vai osaviikkoisesti siten, että 20 h viikossa keskimäärin kuukaudessa toteutuu.

Kunnallinen varhaiskasvatus on maksullista.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista.

Hankasalmella on käytössä tulostettava hakulomake, joka löytyy kunnan nettisivuilta. Samalla lomakkeella haetaan myös esiopetukseen tai haetaan siirtoa päivähoitoyksiköstä toiseen. Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon alkamista. Jos hoidon alkaminen ei ole ennakoitavissa, kuitenkin niin pian kuin mahdollista, viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Järjestämispaikkoina ovat päiväkodit, asemalla Metsätähti, kirkonkylällä Sillankorva, Niemisjärvellä Sinisiipi ja perhepäivähoito hoitajien kotona kunnan eri alueilla.

Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen muodostavat seudullisen päivähoidon palvelualueen. Kuntien asukkailla on mahdollisuus hakea lasten päivähoitopaikkaa ja ilmoittautua päivähoidossa tapahtuvaan esiopetukseen yli kuntarajojen. Päivähoitopaikka toisesta kunnasta myönnetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Hakemukset toimitetaan varhaiskasvatuspäällikölle . Hakemuksen liitteeksi maksupäätöstä varten tarvitaan huoltajien täyttämä tuloselvityslomake ja tositteet tuloista. Lomakkeet löytyvät kunnan nettisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Varhaiskasvatus on maksullista ja maksut määräytyvät perheen koon ja perheen tulojen mukaan sivistyslautakunnan päättämien asiakasmaksuperusteiden mukaan. Asiakasmaksu peritään takautuvasti seuraavan kuukauden puoliväliin mennessä. Maksu peritään yhdeltätoista kuukaudelta mikäli hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää. Kunnan verkkosivuilla olevasta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteesta käy tarkemmin selville maksujen perusteet.

Tausta ja lainsäädäntö

Varhaiskasvatuksen yhtenä toimintamuotona on päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hänen hyvinvointiaan. Jokaiselle lapselle laaditaan päiväkodissa varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnallinen päiväkotihoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHankasalmen kunta
Palvelusta vastaaHankasalmen kunta
Alue Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hankasalmen kunta
Päivitetty: 20.12.2021