suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio TE-toimisto

Kunnalle myönnettävä lisätuki palkkatuella työllistämiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kunta on oikeutettu saamaan lisätukea, jos se työllistää palkkatuella vähintään 0,5 % työvoimastaan. Lisätukea maksetaan mainitun osuuden ylittävältä osalta. Kunnan tulee hakea lisätukea omatoimisesti. Kunnan on toimitettava KEHA-keskukselle hyväksyttäväksi selvitys lisätuen maksamista varten kultakin vuosineljännekseltä.

Toimi näin

Mikäli kunta on oikeutettu saamaan lisätukea tulee kuukausikohtainen lisätukilaskelma (liitelomake TEM 329) toimittaa yhdessä lisätukilomakkeen (lomake 331a) kanssa KEHA-keskukselle takautuvasti kolmen kuukauden maksujakson osalta.

  • Kunta toimittaa lisätukihakemuksen palkkatuen maksatushakemuksen liitteenä postitse tai erikseen sähköisesti ELY-keskuksen yleisellä asiointilomakkeella.
  • Palkkatukien tulee olla käsiteltynä kyseiseltä kolmen kuukauden jaksolta ennen kuin lisätukea voidaan maksaa.
  • KEHA-keskus tekee kirjallisen maksatuspäätöksen lisätukilaskelmasta, joka lähetetään kunnalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Lisätukea maksetaan 0,5 prosenttia ylittävältä osalta. Jos 0,5 % kunnan työvoimasta on 40 henkilöä ja kunta työllistää 40 henkilöä, lisätukea ei makseta. Jos kunta työllistää 41 henkilöä, lisätukea maksetaan 1 henkilöstä. Jos työllistettyjä on 45, lisätukea maksetaan 5 henkilöstä.

Lisätuen määrä riippuu siitä, kuinka paljon kunta on saanut keskimäärin palkkatukea henkilöä kohti ja kuinka suuren osan työvoimasta kunta on työllistänyt. Edellä kerrotussa tilanteessa lisätukena maksettaisiin 10 % keskimääräisestä palkkatuesta.

Keskimääräinen palkkatuki määritetään laskemalla yhteen kunnalle kuukauden aikana maksetut palkkatuet ja jakamalla ne palkkatuella kuukauden aikana keskimäärin olleiden määrällä. Jos palkkatukea on maksettu esimerkiksi 30 150 euroa ja työllistettynä on ollut keskimäärin 45 henkilöä, keskimääräinen tuki on 670 euroa (30 150/45).

Kunnan työllistämien määrän ylittäessä 0,5 % työvoimasta lisätukena maksetaan 10 % keskimääräisestä palkkatuesta. Jos määrä ylittää 1,0 %, maksetaan sen ylittävältä osalta 20 % keskimääräisestä palkkatuesta ja 1,0 %:iin asti 10 % keskimääräisestä palkkatuesta. Työllistettyjen osuuden ylittäessä 2,0 % työvoimasta, sen ylittävältä osalta maksetaan 30 % keskimääräisestä palkkatuesta

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinotoimisto, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto, Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto, Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto
Palvelusta vastaaTyö- ja elinkeinotoimisto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: TE-toimisto
Päivitetty: 19.12.2019