suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Kulukorvaus ajalta, jolloin asiakas osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Ylöjärven kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Ylöjärvi, ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat,

1) jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai

2) jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanm ...

Toimi näin

Jos saat työttömyysetuutta, Kela tai työttömyyskassa myöntää kulukorvauksen työttömyysetuuden maksamisen yhteydessä ja sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Jos sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, keskustele OMA-valmentajasi kanssa mahdollisuudestasi saada harkinnanvaraista kulukorvausta. Hae Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluiden maksamaa harkinnanvaraista kulukorvausta täyttämällä lomake, Kokeilualueen kunnalta haettava kulukorvaus (KK612) ja palauta lomake Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluihin, Kulukorvausta on haettava kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Korvaus maksetaan jälkikäteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelut voi myöntää harkinnan mukaan kulukorvausta, jos et ole oikeutettu saamaan sitä Kelasta tai työttömyyskassasta tai minkään muun lain nojalla. Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelut ei voi myöntää harkinnanvaraista kulukorvausta, jos sinulla on mahdollisuus saada työttömyysetuutta ilmoittautumalla TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi.

KEHA-keskuksen maksatusyksikkö maksaa kulukorvaukset henkilöasiakkaille, joille TE-toimisto tai kokeilukunta päättää myöntää oikeuden harkinnanvaraisen kulukorvaukseen. Harkinnanvaraisen kulukorvauksen myöntäminen on osa TE-palveluihin liittyvää kuntakokeilua, ja sitä voidaan myöntää ja maksaa määräaikaisena 1.3.2021 – 31.12.2024 välisenä aikana. Kokeilut päättyvät 31.12.2024, johon mennessä harkinnanvaraisen kulukorvauksen päätös on tehtävä TE-toimistossa tai kokeilukunnissa.

Palvelun toteuttaa

Ylöjärven kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

TE-toimisto, KEHA-keskus

Palvelusta vastaa

Ylöjärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 6.6.2023