suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sastamalan kaupunki

Kulukorvaus ajalta, jolloin asiakas osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin

  • Palvelu
  • Sastamala
  • Julkinen palvelu

Sastamalan kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Sastamala ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään. Tampere vastaa palvelusta kotoutumisaikaisille sastamalalaisille maahanmuuttajille.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat

1) jotka eivät ...

Toimi näin

Jos saat työttömyysetuutta, Kela tai työttömyyskassa maksaa kulukorvauksen työttömyysetuuden maksamisen yhteydessä ja sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Jos sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, keskustele OMA -valmentajasi kanssa mahdollisuudestasi saada harkinnanvaraista kulukorvausta. Hae harkinnanvaraista kulukorvausta täyttämällä lomake Kokeilualueen kunnalta haettava kulukorvaus (KK612) ja palauta lomake Sastamalan kaupungille. Kulukorvausta on haettava kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Korvaus maksetaan jälkikäteen KEHA-keskuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Sastamalan kaupunki voi myöntää harkinnan mukaan kulukorvausta, jos et ole oikeutettu saamaan sitä Kelasta tai työttömyyskassasta tai minkään muun lain nojalla. Sastamalan kaupunki ei voi myöntää harkinnanvaraista kulukorvausta, jos sinulla on mahdollisuus saada työttömyysetuutta ilmoittautumalla TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi.

KEHA-keskuksen maksatusyksikkö maksaa kulukorvaukset henkilöasiakkaille, joille TE-toimisto tai kokeilukunta päättää myöntää oikeuden harkinnanvaraisen kulukorvaukseen. Harkinnanvaraisen kulukorvauksen myöntäminen on osa TE-palveluihin liittyvää kuntakokeilua, ja sitä voidaan myöntää ja maksaa määräaikaisena 1.3.2021 – 31.12.2024 välisenä aikana.

Palvelun toteuttaa

Sastamalan kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

KEHA-keskus, Pirkanmaan TE-toimisto

Palvelusta vastaa

Sastamalan kaupunki
Tekstistä vastaa: Sastamalan kaupunki
Päivitetty: 24.5.2023