suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Paimion kaupunki
Alue: Paimio
Palvelun kieli: suomi

Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain Paimiossa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa myöntämällä kohdetukea kulttuuritoiminnan järjestämiseen. Lisäksi tukea myönnettäessä huomioidaan toiminta, jota ei voida oleellisilta osin järjestää Paimiossa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kaikista eri tukimuodoista on koostettu yhteinen Hakijan opas. Hakulomakkeita saa kaupungintalon palvelupisteestä, kirjastosta, Paimion kaupungin kotisivuilta www.paimio.fi. Internetisivuilla olevat hakulomakkeet ovat täytettävissä sähköisesti, mutta allekirjoitusta täytetty lomake pitää tulostaa.


Toimi näin

Tukihakukaavake, joka tulostetaan ja tiedot kirjataan käsin.

Tukihakukaavake, jonka voit täyttää koneella ja tulostaa allekirjoitusta varten.

Hakijan oppaan ja tukihakukaavakkeen löydät Paimion kaupungin verkkosivulta.

Tiedusteluihin vastaa museo- ja kulttuurisuunnittelija.

Tukia koskeva säännöstö on hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 24.11.2015.


Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Lautakunnan myöntämän tuen saaminen edellyttää, että

1) hakemus on määräaikaan (31.3. mennessä, noudattaen kaupungin yleistä virastoaikaa) mennessä jätetty ilmoituksessa mainittuun paikkaan,

2) hakemus on asianmukaisesti täytetty sitä varten laaditulle lomakkeelle,

3) hakemus on allekirjoitettu,

4) hakemuksessa on tarvittavat liitteet.

Tuista päätettäessä lautakunta käyttää harkinnanvaraa.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.


Palvelun toteuttaa: 
Paimion kaupunki