suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Yhdistykset, säätiöt, laitokset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta.

Kunta tukee avustustoiminnallaan yhteisöjen yleishyödyllistä toimintaa ja edistää eri väestöryhmien hyvinvointia. Kunnan harkinnanvaraisessa avustustoiminnassa on kyse sellaisesta kunnan itselleen ottamasta tehtävästä, josta ei ole erikseen säädetty lailla. Kunnalla on velvollisuus asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen, kuten myöskin avustustoiminnassa kunnan tulee toimia asukkaidensa parhaaksi. Avustuksia pyritään kohdentamaan sellaiseen toimintaan, joka tukee Konneveden kuntastrategiaa ja siitä johdettuja tavoitteita.

Kunnanhallitus jakaa vuosittain noin 25 000 euron kokoniaspotin eri sektoreiden toimijoille. Lähtökohtaisesti tukea tai avustusta hakevan yhdistyksen tai ryhmän toiminnan on oltava avointa kaikille. Kunnan palveluita tuottavat tai kunnan kanssa palveluita yhteistyössä tuottavat yhdistykset ovat etusijalla määrärahoja jaettaessa. Tuki voi olla rahallisen tuen lisäksi myös vaikkapa kunnan tilojen vapaata käyttöä tai käyttömaksujen alentamista.

Toimi näin

Avustuksia haetaan avoimella hakemuksella. Hakemukseen täytyy jättää perustelut avustuksen saamiselle. Hakemukseen voi myös esittää pyynnön avustuksen määrästä. Avustuksien haku on yleensä maalis-huhtikuussa, kuntatiedotteessa ilmoitettuna ajankohtana. Hakemukset tulee toimittaa paperisena kunnantalon neuvontaan. Avustukset menevät maksuun viimeistään toukokuun aikana.

Konneveden kunnanhallitukselle osoitetuissa vapaamuotoisissa hakemuksissa tulee olla

- tarkat yhteystiedot: yhdyshenkilön nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite

- tilinumero ja allekirjoitus

Liitteenä on oltava:

-toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016

-toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Avustusta ei makseta järjestölle, joka on toimittanut hakemuksensa

puutteellisilla liitteillä.

Hakemukset tulee toimittaa vapaa-ajansihteeri Vesa Jämsenille postitse tai tuomalla hakemukset kunnantalolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020