suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kemin kaupunki
Alue: Kemi
Palvelun kieli: suomi

Kemin kaupunki myöntää vuosittain avustusta rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille, joiden kotipaikka on Kemi. Yleisavustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kaupungin elinvoiman ja vetovoiman kehittämisessä sekä kaupungin ylläpitämän toiminnan täydennyksenä. Kaupunki myöntää kemiläisille järjestöille ja yhdistyksille myös tapahtumastartti-avustusta, jota voidaan hakea Kemissä järjestettävään merkittävään kertaluontoiseen tai vuosittaiseen tapahtumaan.


Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Kemiläisille rekisteröidyille yhdistyksille ja järjestöille. Yleisavustukset on haettava syyskuun loppuun mennessä.

Tapahtumastartti-avustettaviin kohteisiin ei voida myöntää avustusta muista kaupungin määrärahoista. Tapahtumastartti-avustusta haetaan tapahtumavuoden alussa.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.


Palvelun toteuttaa: 
Kemin kaupunki