suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Kulttuuriavustukset

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Yleis- ja kohdeavustukset haetaan kerran vuodessa maaliskuussa.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Salon kaupungille osoitettuna sähköpostilla osoitteeseen avustukset@​salo.​fi​ tai postitetaan osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai tuodaan Salon kaupungintalon infopisteeseen (Tehdaskatu 2). Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Tutustukaa huolellisesti avustusten hakuohjeistukseen.

Toimi näin

Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät Salon kaupungin nettisivuilta: https://salo.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/kulttuuri/kulttuurin-tuki/avustukset/

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Yleisavustus (yhdistyksille)

Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröidyille kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille. Säännöistä tulee ilmetä yhdistyksen harjoittama kulttuuritoiminta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Yleisavustusta myönnetään säännölliseen toimintaan.

Kohdeavustus (yhdistyksille ja työryhmille)

Kohdeavustusta voivat hakea yhdistykset ja työryhmät, jotka tuottavat yleisölle avoimia taide- ja kulttuurihankkeita Salossa. Työryhmien kohdalla sovelletaan yhdistysavustusten myöntämisen edellytyksiä, ellei avustuksen myöntävä toimielin tai viranhaltija toisin ohjeista. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille henkilökohtaiseen työskentelyyn (vapaa-ajan ltk 31.1.2019 § 5). Kohdeavustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 28.10.2021