suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kunta

Kulttuuriavustukset

  • Palvelu
  • Lieto
  • Julkinen palvelu

Liedon kunta voi myöntää kulttuuritoiminta-avustuksia

• perusavustuksena paikalliseen kulttuuritoimintaan sellaiselle lietolaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, joka sääntöjensä mukaan pääasiallisesti kuuluu kulttuuritoimintalain (728/92) 2 §:ssä määritellyn kulttuuritoiminnan piiriin.

• kohdeavustuksena paikalliseen kulttuuritoimintaan1) sellaiselle rekisteröidylle tai rekisteröimättömälle yhdistykselle tai ryhmälle (vähintään 3 henkilöä), joka ei voi hakea toimintaansa perusavustusta kunnan nuoriso- tai liikunta-avustuksista.

• Kulttuuriapurahoina yksityisille henkilöille, taideapurahana tai kulttuurintutkimuksen apurahana.

Kohdeavustus voidaan osoittaa esimerkiksi hankkeen tai erityistoiminnon aiheuttamiin menoihin. Sen sijaan rakennusinvestointien ja –hankintojen, instrumenttihankintoihin tai muun irtaimen omaisuuden hankintoihin avustusta ei myönnetä. Kohdeavustus voidaan myöntää myös koulutustilaisuuksien järjestämiseen tai näihin osallistumiseen. Avustetun kohteen tuloista ja menoista tulee pitää kirjaa sekä suorittaa tilitys alkuperäistosittein.

1) "Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä" (laki 728/92, § 2)

Toimi näin

Avustusten hakuoje ja hakuaika ilmoitetaan vuosittain Liedon kunnan verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Avustuslajit

1. Nuoriso-, kulttuuri- ja yleishyödyllinen perus- ja kohdeavustus

2. yksityishenkilön kulttuuriapuraha-avustus

3. stipendit ja tunnustuspalkinnot

Jakoperiaatteena on, että vainyhtä avustuslajia voi saada.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää käytössään olevien määrärahojen puitteissa kulloinkin käytössä olevat avustusmuodot.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiedon kunta
Palvelusta vastaaLiedon kunta
Alue Lieto
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liedon kunta
Päivitetty: 9.11.2020