suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Kuljetuspalvelut VPL

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Asioimis- ja virkistysmatkoja myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa asuinkunnan tai naapurikuntien alueella. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään hakemuksen perusteella todellisen tarpeen mukaan asuinkunnan tai naapurikuntien alueella. Myönnetyistä matkoista voidaan käyttää 12 yhdensuuntaista matkaa vuodessa maakuntakeskukseen eli Jyväskylään suuntautuviin matkoihin.

Muualla asuvat voivat käyttää kuljetuspalvelua asuinkuntansa tai naapurikuntien alueilla. Lisäksi muualla kuin Keuruulla asuvat vaikeavammaiset henkilöt voivat käyttää myönnetyistä yhdensuuntaisista matkoista 12 vuodessa matkaan kotipaikkakunnalle.

Toimi näin

Hae kirjalliselle hakemuksella, johon liitetään toimintarajoitteita kuvaava lääkärinlausunto.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Palvelun myöntäminen ei riipu henkilön varallisuudesta, iästä tai diagnoosista.

Palvelu on maksullinen.

Kuljetuksesta peritään asiakasmaksu, joka perustuu matkan pituuteen ja linja-autoliikenteen taksoihin.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 4.6.2020