suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Kuljetuspalvelut vammaispalvelulain perusteella

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Jos olet vaikeavammainen ja sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja et kykene vamman tai sairauden vuoksi käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, eikä sinulla ole sopivia palveluja muun lain nojalla.

Palveluohjaus voi myöntää kuljetuspalveluita asiointi- ja virkistysmatkoihisi sekä työ- ja opiskelumatkoihisi.

Asiointi- ja virkistysmatkoihisi voidaan myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat ovat kuukausikohtaisia, määrää et voi ylittää, etkä siirtää seuraavalle kuukaudelle.

Toimi näin

  • Arvioi mahdollisuuttasi saada vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua vastaamalla " Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu - kyselyn" kysymyksiin. Kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia eivätkä oikeuta palvelun myöntämiseen tai kieltämiseen.
  • Tee kuljetuspalveluhakemus vammaispalvelulain nojalla tulostettavalle lomakkeelle tai sähköisellä hakemuksella Omapalvelussa. Liitä siihen enintään 6 kuukautta vanha lääkärin lausunto liikkumis- ja toimintakyvystäsi.
  • Toimita hakemus hyvinvointipalveluiden palveluohjaukseen.
  • Palveluohjauksesta otetaan sinuun yhteyttä palvelutarpeen arviointia varten. Laaditte yhteistyössä palvelusuunnitelmasi, joka mahdollisesti sisältää vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun.
  • Katso vaikeavammaisten kuljetuspalvelun soveltamisohjeet hyvinvointilautakunnan ohjeiden mukaan.
  • Saat ohjeita ja neuvoja Aino -neuvonnasta ja palveluohjauksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluhakemuksen liitteenä on toimitettava lääkärinlausunto hakijan liikkumis- ja toimintakyvystä.

Sosiaalityöntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa/läheisensä kanssa. Hakijalle laaditaan henkilökohtaiseen tarpeeseen perustuva palvelusuunnitelma, johon kirjataan palveluiden tarve; vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu.

Kuljetuspalvelua ei voi käyttää lääkäri-, kuntoutus- ja terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada Kelan korvausta sairausvakuutuslain mukaisesti.

Palvelu on maksullinen.

Asiakasmaksu kuljetuspalveluista on julkisen liikenteen mukainen kertamaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 4.3.2020